علي وحداني فر

جانشين مديريت هماهنگي امور اجرايي شهر

حميد كبيري

مسئول بانك اطلاعاتي (GIS) و صفحه آراي پرتال حوزه

 

 

 

 

 

 

هارينت قاسمي

مسئول دفتر هماهنگي امور اجرايي شهر

مجيد سلطان لو

كارشناس مالي حوزه هماهنگي امور اجرايي