اين معضل زيبايي معابر شهري را از بين برده و باعث به وجود آمدن معضلاتي در سطح شهر مي شود.
 دستفروشي زمينه ساز ايجاد مزاحمت در معابر عمومي و به وجود آمدن بار ترافيکي و در نهايت شکايت شهروندان مي شود.
اين معضل همچنين موجب ايجاد نابساماني در شهر مي شود.
اين موضوع موجب شده است، بازارچه هاي دست فروشي و عرضه اجناس نامرغوب بدون هيچ نظارتي بر افراد عرضه کننده و اجناس عرضه شده ايجاد شوند که به تبع آن گلايه هايي نيز از سوي شهروندان مطرح شود.
اجناسي که دست ‌فروشان به مشتريان خود مي‌فروشند ماليات ندارند

اين موضوع باعث مي شود، دست فروشان اجناس را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر بفروشند و اين عمل علاوه بر اين که قانوني نيست.
که با تشکيل اين کميته و جمع آوري وسايل و راهنمايي دستفروشان به مکان هاي مشخص شده مي توان با برنامه و کنترل بيشتر مشغول به کار باشند .
لايحه اين موضوع به شوراي اسلامي شهر قزوين ارائه شده است .