اين کميته متشکل از واحد هاي نقشه برداري مناطق سه گانه شهرداري و معاونت معماري و شهرسازي اقدام به , به روز کردن نقشه هاي پايه شهر جهت بهره برداري سازمان ها و حوزه هاي مختلف شهرداري مي نمايد .
 
از جمله استفاده هاي اين نقشه ها عمر آسفالت معابر شهر مي باشد .
 
نقشه پايه شهر , مناطق سه گانه , نقشه معابر و ........ در پرتال حوزه هماهنگي امور اجرايي شهر موجود مي باشد .