سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

قلمدانی ها خبر داد:

همکاری شهرداری قزوین ، در راستای اجرای شبکه گاز رسانی توسط شرکت گاز

مجید قلمدانی ها، رئیس اداره کنترل ونظارت هماهنگی امور اجرایی شهر: در راستای تعامل با دستگاه های خدمات رسان هماهنگی برای اجرای شبکه گاز رسانی با هدف خدمت به شهروندان در اراضی مسکونی تازه تاسیس (عظیم زاده ، دشتی ودانش)مقررگردید با رعایت دتایل حفاری اجرایی گردد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر، باحضور کارشناسان ضمن بازدید از پروژه ها توسط قلمدانی ها،رئیس اداره کنترل ونظارت هماهنگی امور اجرایی شهر، متقی، نماینده شرکت گاز، کاتبی، مسئول هماهنگی امور اجرایی شهرداری منطقه یک بعمل آمد. مقرر شد نسبت به صدور مجوزات لازم ونظر قطعی کمیته بررسی مطالبات وخسارات به انجام برسد.

وی در ادامه گفت: مجموعه مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر، همواره پیشگام در حوزه پیشبرد وتوسعه زیر ساخت شهر آماده همکاری می باشد.

تصاویر مرتبط