سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

هنرور:

صدور مجوزحفاری با شروع سال جدید آغاز شد

هنرور؛ مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر از آغاز صدور مجوزحفاری با شروع سال جدید خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ هنرور افزود:برابر ماده 27 دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین و حریم آن با شروع سال جدید از ( پانزدهم فروردین 1402 )در راستای خدمات رسانی به شهروندان و دستگاه های خدمات رسان،آغاز صدور مجوز عملیات حفاری و انشعابات مردمی در دستور کار مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر قرار گرفت.  

 

 وی اظهار کرد:با آغاز صدور مجوز عملیات حفاری در سال جدید، شهرداری قزوین آماده است تا نسبت به صدور مجوز برای دستگاه های خدمات رسان همکاری نماید.  

 

هنرور در ادامه خاطر نشان کردند: همچنین انتظار داریم که با رعایت اصول دقیق دتایل حفاری توسط دستگاه های خدمات رسان شاهد رضایت مندی شهروندان باشیم.

 

تصاویر مرتبط