پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۴

هنرور:

لزوم همدلی و همفکری برای اجرای دقیق طرح ها و برنامه ها

هنرور؛ مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: با تاکید بر مصوبه مسائل مربوط به بازار سنتی، گفت:لزوم همراهی دستگاه های خدمات رسان در بازه زمانی بسیار مهم است.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ هنرور افزود:اتمام پروژه های شهری همراهی دستگاه های خدمات رسان را می طلبد، لذا با در نظر گرفتن  بازه زمانی  محدود و پیک آخر سال  برای تسریع در طرح مطالعاتی، فاضلاب بافت فرسوده،سرعت عمل در موضوع مذکور امری ضروری است.

وی اظهار کرد:همچنین جهت عملیاتی شدن پروژه بازار سنتی همراهی تمام دستگاه های خدمات رسان با شهرداری منطقه یک و آتش نشانی بسیارحائز اهمیت است.

حق شناس؛ نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این جلسه گفت:همدلی و همفکری بسیار جدی  در ساماندهی بازار سنتی و اجرای دقیق پروژه های دستگا ه های خدمات رسان  با همکاری کسبه و شهرداری منطقه یک، مستلزم نگاه جهادی است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط