سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

نشست بررسی پروژه های در دست اقدام مدیریت شهری قزوین برگزار شد

نشست بررسی مسائل بازار سنتی و پروژه های در دست اقدام مدیریت شهری قزوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛در این نشست که با حضور حق شناس نایب رئیس شورای اسلامی شهر،هنرور مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر به همراه کارشناسان حوزه هماهنگی امور اجرایی شهر در استانداری قزوین به میزبانی، وهاب میزانی؛مدیر کل دفتر فنی استانداری قزوین برگزار گردید.

بنابراین گزارش؛هنرور، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر با ارائه گزارش مبسوط و همچنین مسائل مربوط به بازار سنتی و پروژه های در دست اقدام مدیریت شهری تبادل نظرکردند ودر نهایت تصمیماتی اتخاذ گردید.

همچنین در ادامه این نشست به منظور تسریع در روند پروژه های در دست احداث شهرداری و مطالبات شهروندان در بافت فرسوده و بازار سنتی، درخواست همکاری فی مابین در راستای خدمات رسانی بهتر مطرح شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط