یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

ششمین جلسه کمیته مالی و خسارات هماهنگی امور اجرایی شهر برگزار شد

هنرور،مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: جلسه کمیته مالی و خسارات با دستگاه های خدمات رسان با هدف پیگیری مصوبات قبل و موضوعات تازه مطرح شده در جهت ایجاد راهکار و تصمیم گیری با حضور اعضا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛  نظر به اهمیت موضوع ایمنی در بازارسنتی قزوین بنا به درخواست سازمان آتش نشانی  برای افزایش شیر هیدرانت و اعلام آمادگی شرکت آبفا و همکاری شهرداری منطقه یک برای صدور مجوز و رعایت (دتایل حفاری مصوبه دفتر فنی استانداری) مقرر شد در مدت زمان یک ماهه پروژه آغاز و به انجام برسد.

هنرور افزود: تعیین تکلیف زیر ساخت های اراضی تازه تفکیک شده (دشتی ومطهری) از دیگر موضوعات مورد بررسی این جلسه بود و بنا به پیشنهاد شرکت توزیع نیروی برق استان، مبنی بر تشکیل زیر ساخت برای داشتن خدمات راه شهری  واجرای دیتا سنتر مشترک و سرمایه گزاری شهرداری در حوزه روشنایی در شب و استفاده از لامپ های کم مصرف در خیابان های اصلی،  مقرر شد، طی نامه ای ارائه گزارش به دبیر خانه کمیته مالی ارسال تا در جلسات آتی تصمیماتی توسط اعضا اتخاذشود.

تصاویر مرتبط