سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

هنرور خبر داد

نشست مشترک با مدیر مخابرات امورشهرستان قزوین

هنرور، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهرگفت: نشست مشترک با هدف تصمیم گیری و هم اندیشی در برنامه ها و بررسی راهکارهای رفع برخی از مشکلات شهری صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ در این دیدار که با حضور انصاری مدیر مخابرات امور شهرستان ، هنرور مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر و ایوبی مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه قزوین برگزار گردید. تصمیماتی اتخاذ شد.

 

تصاویر مرتبط