پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

مومنی خبر داد:

توافقات بافت فرسوده برای صدور مجوز حفاری

لیلا سادات مومنی؛ دبیر کمیته بررسی خسارات مالی حوزه هماهنگی امور اجرایی شهر، هدف از تشکیل کارگروه بافت فرسوده هماهنگی شهرداری قزوین همراه با دستگاه های خدمات رسان در راستای برقراری تفاهم نامه همکاری فی مابین برای صدور مجوز حفاری و استفاده از نظرات تخصصی اعضا می باشد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ مومنی گفت: پس ازبحث وبررسی و گفتگو با اعضای کارگروه 

 مقرر شد لایحه  آن تنظیم و به صحن علنی شورای شهردر مورد نحوه اتخاذ هزینه کرد، حفاری در بافت فرسوده ارائه گردد تا در زمان مقتضی تصمیم لازم مبذول شود.

وی افزود: به منظور ساخت وساز در بافت های فرسوده و در معابر بعضا" تاسیساتی مانند علمک گاز یا تیر چراغ برق ناشی از عقب نشینی به جا مانده که باعث کندی در رفت وآمد ساکنین می گردد. تمهیداتی برای جابجایی در نظر گرفته خواهد شد.

پایان خبر.

تصاویر مرتبط