یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

مومنی خبر داد:

اراضی تفکیک شده شهری تصمیم سازی شد.

لیلاسادات مومنی، دبیر کمیته بررسی خسارات مالی حوزه هماهنگی امور اجرایی شهرگفت: اولین جلسه در سال جدید باهدف تامین زیر ساخت های شهری به درخواست دستگاه های خدمات رسان وتصمیم گیری در مورد نحوه اخذ هزینه کرد حفاری که با حضور نایب رئیس شورای اسلامی شهرقزوین ، معاون شهردار، مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر و معاون عمرانی شهرداری منطقه یک ، کارشناس سازمان فآوای شهرداری قزوین برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر، مومنی:  برای تعیین خسارات بعد از آماده سازی زمین های مسکونی تازه تفکیک شده موسوم به (اراضی دشتی و عظیم زاده، مطهری) تصمیماتی اتخاذ ومورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد، با توجه به زیر سازی های صورت گرفته در اراضی مذکور، دستگاه های خدمات رسان ملزم به پرداخت خسارات ناشی از حفاری می باشند.

 

تصاویر مرتبط