چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

هنرور خبر داد:

همراهی شهرداری با شرکت آبفا برای اجرای پروژه شبکه انتقال آب

علیرضا هنرور ؛ مدیر هماهنگی امور اجرایی شهرگفت: به منظور کمبود آب شرب در قزوین وضرورت انتقال شبکه آب ، شهرداری همواره با دستگاه های خدمات رسان همکاری داشته و دارد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛  هنرور اظهار کرد: در بازدید ی که با حضور شفیعی فرماندار، چگینی معاون فرماندار و میرابها مدیر امورآبفای شهر قزوین ، و جمعی از مدیران شهری در محل پروژه ،واقع در ابتدای بلوار ایران بعمل آمد. مقرر گردید برنامه ریزی منظم و رعایت مقررات واصول ایمنی (HSE) توسط پلیس راهور و همچنین اجرای  دتایل حفاری  پروژه و زمان بندی مناسب توسط شرکت آبفا به عمل آید .

وی در ادامه افزود: هدف مجموعه شهرداری رضایت عموم شهروندان و تکریم ساکنین در محدوده اجرای پروژه بوده .والزامیست که دستورالعمل  مربوطه توسط دستگاه خدمات رسان اجرا  و رعایت گردد.

پایان خبر.

تصاویر مرتبط