دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

قلمدانیها:

تعامل با دستگاه های خدمات رسان دراولویت و سر لوحه کار، شهرداری قزوین است

مجید قلمدانیها؛ مسئول کنترل ونظارت هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: صدور مجوزهای حفاری لازمه ارسال مکاتبات (درخواستی) دستگاه های خدمات رسان به دبیر خانه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر ومتعاقب آن بررسی در کمیته فنی جهت هماهنگی پروژه های اجرایی شهر است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر؛ قلمدانیها افزود: شهرداری قزوین همواره تعامل با دستگاه های خدمات رسان استان را اولویت کارقرار داده و مجدانه برای تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان قزوینی آماده همکاری است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همکاری نسبت به جابجایی خط اصلی آب شرب اسماعیل آباد در مجاورت پل یادگار امام (ره)برای تغییر ارتفاع لوله های موجوددر حال انجام است.

  مسئولین امور اجرایی مناطق  مکلفند در خواست  مجوزهای لازم را به دبیرخانه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر ارسال نمایند تا نسبت به بازنگری در جهت همکاری با انشعابات شرکت آب وفاضلاب قزوین ودیگر دستگاه های استان  برای بررسی بیشتر به کمیته فنی ارجاع شود.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط