بیو گرافی رحمانی

             بیوگرافی، مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر   نام ونام خانوادگی: مجید رحمانی تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری –...

پرسنل مدیریت هماهنگی

علی وحدانی فر دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر       مرتضی حدادی مسئول امور دفتری مسئول هماهنگی و...

آشنایی با مدیریت

بيوگرافي مديريت هماهنگي امور اجرايي شهر نام و نام خانوادگي : عليرضا هنرور تحصيلات : کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين -...