چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

آشنایی با مدیریت

بيوگرافي مديريت هماهنگي امور اجرايي شهر

نام و نام خانوادگي : عليرضا هنرور

تحصيلات : کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين - کارشناسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي کرج

سوابق و مسئوليت ها :

    - عضو هيئت تدوين اساسنامه جديد شرکت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين
    - نماينده شهرداري در کميته فني کميسيون ماده (5) شهر قزوين
    - مشارکت در برگزاري اولين همايش سيما و منظر شهري
    - طراح و ناظر پروژه هاي ساختماني و کارگاهي صنعتي در سطح استان قزوين
    - نماينده شهرداري در شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان قزوين
    - مشاور فني معاونت طرح و برنامه شهرداري قزوين
    - عضو کميته مديريت شهري و سرمايه گذاران در کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين
    - عضو تهيه و تدوين چشم انداز برنامه پنج ساله شهرداري قزوين
    - مسئول تهيه و تدوين برنامه عمراني شهرداري قزوين
    - مسئول هماهنگي امور حفاري هاي شهر قزوين
    - رئيس اداره نظارت معاونت عمراني شهر قزوين
    - اولين شهردار منطقه سه شهر قزوين
    - کارشناس سازه اداره نظارت بر صدور پروانه هاي ساختماني شهرداري قزوين
    - رئيس اداره نظارت بر صدور پروانه هاي ساختماني شهرداري قزوين
    - مشاور فني و مسئول عمراني سازمان پايانه مسافربري شهرداري قزوين
    - مشاور فني معاونت مالي و اداري شهرداري قزوين
    - مشاور مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قزوين
    - مدير مجموعه در حال ساخت پارک ملي باراجين قزوين
    - دبير شوراي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصادي شهرداري قزوين
    - عضو جلسات هماهنگي معاونين و مديران شهرداري قزوين
    - نماينده شهردار و مسئول جلسات هماهنگي معاونين و مديران شهرداري
    - نماينده ويژه شهردار در برخي پروژه هاي شهري
    - عضو کارگروه اقتصادي شهرداري قزوين
    - عضو هيئت مديره و هيئات امناء صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين
    - مشاور شهرسازي و عمراني شهرداري قزوين
    - جانشين شهردار در کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين
    - مشاور شهردار و مدير هماهنگي امور اجرايي شهر
    - مشاور شهردار و مدير امور سرمايه گذاري و مشارکت اقتصادي شهرداري قزوين
    - مديرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوين
    - جانشين شهردار و مديریت هماهنگي امور اجرايي شهر
    - مشاور شهردار و جانشین شهردار در کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر

    - نماینده شهردار در شورای اسلامی شهر (مدیر امور پارلمانی)