چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

هنرور خبر داد:

توقف صدور مجوز حفاری از 15 دی ماه تا 15 فروردین 1401

علیرضا هنرور،مدیر هماهنگی امور اجرایی شهرگفت: برابر ماده 35 دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین وحریم آن ، صدور مجوز عملیات حفاری ها از پانزدهم دی ماه سال جاری لغایت نیمه فروردین سال آینده متوقف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ هنرور افزود: با توجه به افزایش میزان تردد در تمامی  معابر  اصلی و مرکزی شهر در این بازه زمانی، از کلیه دستگاه های خدمات رسان انتظار می رود، نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام  خود اقدام فوری کرده و همچنین مناطق سه گانه شهرداری باید نسبت به مرمت آسفالت مسیرهای حفاری سرعت بیشتری داشته باشند تا خللی در عبور و مرور شهروندان به وجود نیاید.

پایان خبر.

تصاویر مرتبط