یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

رحما نی خبر داد:

اتمام فاز سوم پروژه انتقال لوله شرکت آب در بلوار امیر کبیر

رضا رحما نی دبیر کمیته فنی وهماهنگی پروژه های امور اجرایی شهرگفت: با پایان یا فتن پروژه لوله گذاری آبرسانی از لوله 800 شرکت آب و فاضلاب استان قزوین وبازگشایی معبر بلوار امیر کبیر ادامه این پروژه وارد فاز جدید شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ رحمانی اظهار کرد: اجرای این پروژه که با برنامه ریزی شهرداری و شرکت آب وفاضلاب صورت گرفته است با فازبندی مناسب مسیر انتقال آب در بلوار امیرکبیر به پایان رسید.

وی در ادامه افزود: با اتمام  فاز سوم حفاری، پروژه مذکور که با دتایل استـاندارد انجام شده و هدف آن رفع کـمبود آب شرب در قزوین است و تا  بلوار معلم ادامه دارد، این پروژه وارد فاز جدید شد.

رحمانی گفت: از همکاری شهروندان که در طول زمان اجرای این پروژه که در راستای توسعه وپیشرفت زیر ساخت های شهری انجام شده است، نهایت سپاس و قدردانی را داریم.

پایان خبر.

تصاویر مرتبط