تلفن و نمابر : 02833249367

 

نشانی : قزوین - خیابان حکم آباد - جنب درب پشت بیمارستان کوثر - ساختمان معاونت فنی و عمرانی

 

کد پستی : 3418777877

 

پیامک : 3000230900009