دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

سلطانلو:

بررسی مجدد متراژ حفاری های سال 97

مجید سلطانلو مسئول متره و برآورد هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: متراژ مجدد تمامی مسیر های حفاری شرکت آبفا در سطح شهر انجام شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر سلطانلو، مسئول متره و برآورد گفت : به منظور برآورد دقیق متراژ مسیرهای حفاری شرکت آب و فاضلاب در سال 97، بازدید مجدد از تمامی معابر حفاری شده با تمرکز بیشتر و اصلاح مسیر های تغییر یافته به همراه نماینده شرکت ابفا و مناطق و نواحی شهرداری انجام پذیرفت و مقرر شد متراژ حاصل شده طی صورتجلسه ای تنظیم و به تایید  نهایی طرفین قرار گیرد.

تصاویر مرتبط