شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

علیخانی:

رسیدگی به حسابهای فی مابین سال 97 شرکت اب و فاضلاب و شهرداری قزوین در حال نهایی شدن است

افسانه علیخانی مسئول روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: مطابق دستورالعمل کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر حساب های فی مابین شهرداری و ادارات خدمات رسان در انتهای هر سال مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ علیخانی گفت: طبق دستور العمل هماهنگی امور اجرایی شهر برآورد اولیه هزینه های صدور مجوز حفاری در ابتدای هر سال بر اساس برنامه اعلامی دستگاه های خدمات رسان محاسبه گردیده و در انتهای هر سال حسابهای فی ما بین دستگاه های خدمات رسان و شهرداری قزوین توسط مناطق سه گانه شهرداری دقیقا محاسبه و جهت تسویه حساب به  دستگاه ها ابلاغ می گردد.

وی در ادامه افزود : کلید کارهای انجام گرفته توسط آبفا (در سال 97) در شهر قزوین و حریم آن بنا به درخواست شرکت آب و فاضلاب استان مجدا در حال بررسی و رسیدگی و در این ارتباط نماینده شرکت آبفا آقای مهندس علی رجبی معرفی شده که با هماهنگی نماینده شهرداری آقای مهندس مجید سلطانلو  با همراهی و همکاری کارشناسان مناطق و نواحی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته تا در کمترین زمان ممکن جمه بندی صورت گرفته تا جهت تسویه حساب به شرکت آب و فاضلاب ابلاغ گردد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط