پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

رحمانی:

ایجاد خط لوله فاضلاب جهت انشعاب مردمی در ضلع جنوبی خیابان عدل

رضا رحمانی نماینده هماهنگی امور اجرایی شهر در معاونت فنی و عمرانی گفت: این پروژه با توجه به درخواست مکرر شهروندان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر رحمانی گفت: با توجه به درخواست های مکرر آبفا و مراجعات مردمی در خصوص ایجاد خط لوله فاضلاب ضلع جنوبی خیابان عدل، این پروژه در دستور کار رار گرفت.

وی در ادامه افزود: این پروژه به مدت 25 روز  توسط امور آب و فاضلاب قزوین در منتهی الیه پیاده رو خیابان عدل (حدفاصل سه راه بلوار مدرس تامیدان عدل) با رعایت اصول فنی و ایمنی برابر دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی ضمن  اخذ استعلام از دستگاه های خدمات رسان مربوط انجام می گیرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط