پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

قدسی پور ، رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل، مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر خبر داد؛

ابلاغ الزامات فنی تعویض و نوسازی شبکه آب بافت فرسوده

سید صادق قدسی پور ، رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل، مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر گفت : در کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها که به صورت دوره ای برگزار می شود، به موضوعات و مشکلات موجود در پروژه ها پرداخته و تصمیم گیری می شود.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ قدسی پور افزود: در این نشست که با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و معاونین عمرانی مناطق و کارشناسان مرتبط برگزار شد، به رفع مشکلات پروژه های شرکت آب و فاضلاب و شهرداری قزوین که به یکدیگر مرتبط هستند پرداخته شد.

وی تصریح کرد:شرکت آبفا در سال جاری اقدام به تعویض و نوسازی تاسیسات آب در بافت فرسوده نموده که در این کمیته الزامات فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طی صورتجلسه ای جهت اجرا به شرکت آب و فاضلاب ابلاغ گردید.

تصاویر مرتبط