پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

رحمانی ، نماینده معاونت عمرانی شهرداری در مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین:

تأسیسات گاز در محدوده پل ابوترابی جابجا شد

رضا رحمانی ، نماینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین در مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با اداره گاز قزوین برای جابجایی لوله اصلی گاز در محدوده پل ابوترابی ، این لوله جابجا و ادامه پروژه میسر شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ رحمانی افزود: به دلیل اینکه لوله 16 اینچ موجود در مسیر پروژه پل ابوترابی از لوله های اصلی شبکه گاز رسانی شهر قزوین می باشد، جابجایی آن نیاز به قطع جریان گاز داشته که با همراهی و همکاری عوامل، جابجایی این لوله انجام و ادامه پروژه پل ابوترابی از سر گرفته شد.

وی تصریح کرد: رفع معارض پروژه های شهرداری در گذشته با مشکلات فراوانی مواجه می شد که با دید باز مدیران دستگاه های اجرایی شهر و مدیران شهرداری قزوین و دستیابی به هدف عالی مدیریت متحد شهری، همکاری در پروژه ها مانند رفع معارض پل ابوترابی با سرعت بیشتری انجام می شود.

تصاویر مرتبط