سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

قدسی پور، رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل هماهنگي امور اجرايي شهر:

تأسیسات گاز موجود در مسیر اجرای پروژه پل طبیعت جابجا شد

سید صادق قدسی پور ، رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين گفت: لوله گاز موجود در مسیر اجرای پروژه پل طبیعت تغییر مسیر یافت و رفع معارض شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ قدسی پور افزود: در جلسه هماهنگی که با حضور رئیس شرکت گاز شهرستان، نماینده سازمان عمران شهرداری و نماینده سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در انتهای شهریور ماه برگزار شد، مقرر شد تا شرکت گاز در اسرع وقت نسبت به جابجایی لوله موجود اقدام کند.
وی تصریح کرد: با همراهی و همکاری اداره گاز ناحیه قزوین، تأسیسات موجود جابجا و عملیات اجرایی پروژه پل طبیعت در این محدوده مجدد از سر گرفته شد.
رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل هماهنگي امور اجرايي شهر در پایان یادآور شد: اداره گاز ناحیه قزوین با توجه به موضوع مهم مدیریت متحد شهری و پیشرفت شهر قزوین، همراهی ویژه ای در این پروژه داشته و به سرعت نسبت به جابجایی اقدام کرد که این امر باید الگوی سایر پروژه های مشترک در سطح شهر باشد.

تصاویر مرتبط