یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

وحدانی دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر :

ابلاغ دتایل جدید ترمیم نوار حفاری به شرکت آب و فاضلاب

با توجه به عدم توانایی شرکت آب و فاضلاب در اجرای دتایل ترمیم نوار حفاری مصوب سال 96 دتایل جدید جهت ترمیم نوار حفاری به شرکت آب و فاضلاب ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی اموراجرایی شهر، وحدانی فر افزود : دستگاهای خدمات رسان تا سال 1396 ملزم به رعایت دتایل مصوب دستورالعمل (هماهنگی امور اجرایی شهر در شهر قزوین و حریم آن) بوده اند، که به علت عدم تامین شرایط فنی موجود در این دستورالعمل با تشکیل جلسات متعدد فنی ، دتایل جدید در بهار سال 1396 جهت اجرا به ادارات خدمات رسان ابلاغ شد.
وی در ادامه افزود :در دتایل ابلاغی سال 96 لایه نهایی ترمیم نوار حفاری ، پیش از لایه آسفالت مصالح بتن در نظر گرفته شده بود که ادارات خدمات رسان به دلایل فنی و مالی موفق به اجرایی دتایل ابلاغی نشدند.
وحدانی فر در پایان خاطر نشان کرد : در جلسات کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها که با حضور معاونین عمرانی مناطق و نمایندگان معاونت های شهرداری و شرکت آب و فاضلاب برگزار شد، جهت مساعدت به شرکت آب و فاضلاب لایه بتن از دتایل قبلی حذف و ساده ترین و کارآمدترین دتایل جهت ترمیم نوار حفاری ابلاغ گردید.

 

تصاویر مرتبط