English (United States) Persian (Iran)
امروز: جمعه، 01 تير 1397 
English (United States) Persian (Iran)
اخبار

چاپ

مسوول بانک اطلاعاتي مديريت هماهنگي امور اجرايي قزوين خبر داد؛

تخصيص کد نوسازي براي ثبت درآمد و هزينه‌هاي معابر شهر قزوين

کبيري، مسوول بانک اطلاعاتي مديريت هماهنگي امور اجرايي شهرداري قزوين گفت: کد نوسازي براي ثبت درآمد و هزينه‌هاي معابر شهر قزوين اختصاص يافت و اختصاص اين کد، بايگاني دقيق و منظمي را در اختيار کارشناسان مربوطه قرار مي‌دهد.

کبيري، مسوول بانک اطلااعاتي هماهنگي امور اجرايي شهرداري قزوين افزود: با توجه به اينکه بيشتر امور شهرداري به صورت نرم‌افزاري انجام مي‌پذيرد، تخصيص کد نوسازي به معابر توسط اين مديريت به کميته عالي درآمد پيشنهاد داده شد و مورد تائيد قرار گرفت.

کبيري بيان کرد: پس از پيشنهاد و تصويب تخصيص کد نوسازي معابر در کميته عالي درآمد، جلسات متعدد براي بررسي موضوع در حوزه‌هاي مرتبط تشکيل شد تا بهترين راه حل و تصميم براي اجراي طرح اتخاذ گردد.

وي خاطر نشان كرد: با ثبت کد نوسازي معابر شهر، درآمد و هزينه‌هاي معابر شهر به صورت متمرکز ثبت شده و بايگاني دقيق و منظمي از اطلاعات معابر در دسترس کارشناسان مربوطه قرار مي گيرد.

پايان پيام

 

  •  
     
صفحه اصلي  |  مديريت  |  نقشه ها  |  پرسنل حوزه  |  تماس با ما  |